Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7052-3223 7777-1289
НүүрБайгууллагын тухай

Байгууллагын тухай

НүүрБайгууллагын тухай
Байгууллагын тухай
icon-4

Эрхэм зорилго

Бид даатгуулагчийнхаа итгэл найдвар, сэтгэл ханамжаар үнэлэгдэх нийгмийн даатгалын үйлчилгээг хүргэнэ.

icon-5

Хэтийн зорилго

Манай байгууллага 2030 он гэхэд бүх нийтийн насан туршийн нийгмийн баталгааг хангахуйц чадамжтай, нийгмийн даатгалын цогц үйлчилгээ бүхий ДААТГАГЧ болно.

icon-6

Чанарын бодлого

Нийгмийн даатгалын байгууллага нь өсөн дэвших эрмэлзлэлтэй мэргэшсэн, чадварлаг, ёс зүйтэй хүний нөөцөд түшиглэн үйл ажиллагаагаа цаг үргэлжид сайжруулан, түншлэл хамтын ажиллагааг дэмжин, харилцан үр ашигтай хамтран ажиллаж, сайн засаглалыг хэрэгжүүлэн, хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн чанартай үйлчилгээг ДААТГУУЛАГЧДАД хүргэнэ.

umb

АЖИЛТНЫ ЭРХЭМЛЭХ ҮНЭ ЦЭНЭ

Нийгмийн даатгалын байгууллагын бэлэгдэл ШҮХЭР бөгөөд энэхүү үгийг бүтээгч үсэг бүхэнд ажилтан бидний ирээдүйн зорилго чиглэл, эрхэмлэх үнэ цэнийг тодорхойлсон.

Ш        -ШИЛДЭГ МЭРГЭШСЭН

Ү          –ҮНЭНЧ, ЁС ЗҮЙТЭЙ

Х          -ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА, ТҮНШЛЭЛИЙГ ДЭМЖИГЧ

Э         -ЭЕЛДЭГ, ТУСЧ

Р          -ЭРЧ ХҮЧТЭЙ, БҮТЭЭЛЧ САНААЧИЛГАТАЙ

t2

БАЙГУУЛЛАГЫН БҮТЭЦ

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ

Тус хэлтэс нь анх 1963 онд аймгийн АДХ-ын Гүйцэтгэх захиргаанд Хөдөлмөр, цалин хөлсний төлөөлөгчийн орон тоо батлагдан, хөдөлмөр цалин хөлсний холбогдолтой асуудлаар дээд байгууллагын тогтоол шийдвэрийн биелэлтэнд хяналт тавих үндсэн үүргийг хариуцан ажиллах болсноор орон нутагт анхны нэгж буй болсон юм.

            Намын Төв Хороо, Сайд нарын зөвлөлийн 1965 оны 382/510-р тогтоолоор аймгийн АДХ-ын Гүйцэтгэх Захиргаанд хөдөлмөрийн товчоог дарга, хөдөлмөрийн байцаагчийн орон тоотоогоор байгуулж, хөдөлмөрийн нөөц, ажиллах хүчнийг улс ардын аж ахуйн болон бусад бүх салбарт хуваарилан зохицуулах, орон тоо, хөдөлмөр цалин хөлсний холбогдолтой тогтоол шийдвэрийг зөв хэрэгжүүлэн, мөрдүүлэхэд хяналт тавих, ажилчин албан хаагчдын хөдөлмөрийн дэвтрийн хөнгөлөлтийг зөв журамлан хөтүүлэх зэрэг үндсэн үүрэгтэйгээр ажиллаж байлаа.

       Сайд нарын зөвлөлийн 1974 оны 127-р тогтоолоор хөдөлмөрийн товчоог “Хөдөлмөр нийгэм хангамжийн хэлтэс” болгон өргөтгөж, мөн оны 7-р сарын 1-нээс хэлтсийн дарга, хөдөлмөрийн байцаагч, тэтгэврийн байцаагч 2, нягтлан бодогч гэсэн орон тоотойгоор байгуулж хуучин гүйцэтгэж байсан үндсэн үүрэг дээр Улсын нийгэм хангамжийн асуудлыг орон нутагт хариуцан гүйцэтгэх болсон байна. 1983 онд Сайд нарын зөвлөлийн 286-р тогтоолоор тус аймгийн 14 суманд хөдөлмөр нийгэм хангамжийн байцаагч нарыг 1984 оны 1-р сарын 1-нээс ажилуулсан байна.

1994 онд УИХ-аар Нийгмийн даатгалын багц хууль батлагдсанаар 1995 оноос аймгийн “Нийгмийн даатгалын хэлтэс” нэртэйгээр байгуулагдан ажиллаж ирсэн. 2018 онд Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын даргын тушаалаар Үйлчилгээний тасаг, Санхүү бүртгэлийн тасаг, Хяналт шалгалт,  дотоод аудитын тасаг, Замын-Үүд сумын нийгмийн даатгалын тасаг, Сумын нийгмийн даатгалын байцаагч гэсэн бүтэц, зохион байгуулалтын өөрчлөтийг хийсэн. Одоогоор 42 хүний орон тоотойгоор ажиллаж байна.

Хэлтсийн даргаа ажиллаж байсан хүмүүс:

Сандагийн Содномпил                             1974 оноос 1991 он хүртэл

Энэбишийн Дашцоо                                 1991 оноос 1992 он хүртэл

Дэндэвийн Буриад                                   1992 оноос 2005 он хүртэл

Буураагийн Төмөрхуяг                            2005 оноос 2009 он хүртэл

Лхүндэвийн Намсрайсүрэн                     2009 оноос 2015 он хүртэл

Буураагийн Төмөржаргал                       2015 оноос 2016 он хүртэл

Лувсансэнгийн Шагдарсүрэн                 2016 оноос 2021 он хүртэл

Чулуугийн Энхмэнд                                  2021 оноос одоог хүртэл

ОН ЦАГИЙН ТОВЧОО

 • 1942

  МҮЭ -ийн Төв зөвлөлийн харья Нийгмийн аюулаас хамгаалах хэлтэс

 • 1962

  МҮЭ -ийн Төв зөвлөлийн харья амралт , рашаан сувиллын газар

 • 1970

  Сангийн яамны харьяа Нийгэм хангамжийн Хэлтэс

 • 1974

  Хөдөлмөр, цалин хөлсний улсын хорооны харья Улсын нийгэм хангамжийн газар

 • 1987

  Сангийн яамны харьяа Нийгэм хангамжийн газар

 • 1989

  Эрүүл мэнд, Нийгэм хангамжийн яамны харьяа Нийгэм хангамжийн газар

 • 1991

  Хөдөлмөрийн яамны харьяа Улсын нийгэм хангамжийн газар

 • 1992

  Хүн амын бодлого, Хөдөлмөрийн яамны харьяа Улсын нийгэм хангамжийн газар

 • 1994

  Хүн амын бодлого, Хөдөлмөрийн яамны харьяа Улсын нийгмийн даатгалын ерөнхий газар

 • 1996

  Эрүүл мэнд, нийгэм хамгааллын яамны харьяа Улсын нийгмийн даатгалын ерөнхий газар

 • 2000

  Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн яамны харьяа Улсын нийгмийн даатгалын ерөнхий газар

 • 2005

  Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, Нийслэлийн нийгмийн даатгалын газар, аймаг, дүүргийн (сум) нийгмийн даатгалын хэлтэст нийт 1000 гаруй ажилтан албан хаагчид үйл ажиллагааа явуулж улсын хэмжээгээр 2,1 сая даатгуулагчид, 280 000 гаруй тэтгэвэр авагчид, 15 000 гаруй ажил олгогчдын шимтгэлийн тооцооны сар бүрийн мэдээллийг бүрдүүлж, нийгмийн даатгалын 5 сангийн орлого, зарлагын байдалтай холбогдсон ихээхэн хэмжээний бүртгэл, тооцооллын ажлыг гүйцэтгэж байна.

 • 2012

  Хүн амын хөгжил, Нийгмийн хамгааллын яамны харьяа Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар

 • 2016

  Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны харьяа Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын ерөнхий газар

 • 2017

  Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны харьяа Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар